11 de maig 2012

Què pot ésser?

Na Macu ens envia aquesta sessió de Filosofia feta amb el seu grup d'alumnes de 5 anys. 

DESCRIPCIÓ DE L'EXPERIÈNCIA:

Fonamentat en el programa Tot Pensant

Les habilitats de pensament que es treballen són:

- observació
- imaginació
- traducció al pensament plàstic
- traducció al llenguatge oral

Materials emprats:

- pals de polo que abans ens hem menjat. 
- pintures de colors
- cola
- folis

Desenvolupament de la sessió:

- ritual d'entrada: escoltam música, feim el cercle, repassam les normes de l'aula. Explicació del que anam a fer a la sessió.
- tothom amb el pal de polo i el miram. Què podem fer amb ell?
- agafam un foli, compartim coles i pintures. Tenim 15 minuts per crear.
- ens tornam a reunir en cercle, posam els dibuixos enmig i comentam el que veim.

VALORACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA: 

Les habilitats de pensament proposades per la sessió s'han treballat, no s'ha donat discussió, però sí s'ha demanat explicacions a segons quins autors. 

Hem extret conclusions derivades de la feina feta, com:

- "però si tenim el mateix pal, com poden sortir tantes de coses?"

- "sí que tenim idees!!!"